Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-02-19

Imieniny: Bettiny, Konrada

Statystyki

  • Odwiedziny: 2498982
  • Do końca roku: 315 dni
  • Do wakacji: 123 dni
projekt

Plan pracy SU

ZASADY   DZIAŁANIA  SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OŁAWIE

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 będziemy kontynuować metodę SU, opartą na programie „Serce dla szkoły”, a polegającą na aktywizowaniu samorządności klas. Podczas trzytygodniowego dyżuru klasa ze swoim wychowawcą przejmuje rolę gospodarza szkoły.  Nad dyżurem klasy pieczę sprawuje wychowawca i on jest odpowiedzialny za całokształt działań.

 

Cały zespół za swoje działania będzie wyłącznie nagradzany kolorowymi sercami. Ponadto Samorząd będzie nagradzał sercem mądrym tych uczniów, którzy w I semestrze otrzymają średnią ocen powyżej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, a sercem pracowitym tych uczniów, którzy podwyższą swoją średnią.

 

Każda klasa pełnić będzie dyżur dwa razy w roku przez dwa tygodnie według załączonego harmonogramu.

 

 

Po zakończonym dyżurze klasa powinna dokonać podsumowania na radzie klasy, następnie na zebraniu SU, gdzie członkowie SU wraz z opiekunami ocenią jej działania poprzez obdarowanie sercami. Wręczenie przyznanych serc odbywać się będzie na apelach.

 

Szczególnie aktywne, wyróżniające się osoby wychowawca nagradza sercami indywidualnymi.

     

Poza dyżurem każda klasa zobligowana jest do przygotowania apelu, który nie podlega ocenie SU.