Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-11-19

Imieniny: Elżbiety, Faustyny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2961268
  • Do końca roku: 42 dni
  • Do wakacji: 214 dni
projekt

Indywidualizacja procesu nauczania...

  • Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, nauczyciele I-go etapu rozpoczęli realizację projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych". Półtoraroczny projekt rozpoczął się  w IX. 2011r., ale będzie przedłużony o jeden semestr i zakończy się w V. 2013 r. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia wspomagające dla 3 grup dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 2 grup dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych po 1 grupie na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej i gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie szkoła została w znaczący sposób doposażona w pomoce dydaktyczne, które ułatwiają realizację podstawy programowej.  W związku z wygenerowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dodatkowych środków na cele tego projektu, od września szkoła poszerzy swoją ofertę zajęć i dokona rekrutacji kolejnych uczniów I-go etapu. Zostaną utworzone 3 grupy na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i 2 grupy dla uczniów ze  specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.