Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-17

Imieniny: Jolanty, Łukasza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 3005957
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 186 dni
projekt

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku

01.1990

Z powodu powszechnego braku pieniędzy wielu ubogich uczniów może korzystać tylko z zupy z chlebem, wielu uczniom taki posiłek opłaca szkoła z własnych funduszy i innych zdobytych w różny sposób (TPD, PCK, tace kościelne, prywatne wpłaty darczyńców itp.).

04.1990

Przemysław Zygmunt zdobył I miejsce, a Sebastian Koszykowski -III w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Wiedza o ziemi naszej” – nauczycielka Bożena Bilińska.

09.1990

-Ze szkoły odchodzą klasy „0” do przedszkoli. Wychowanie przedszkolne staje się zadaniem własny gminy.

-Nauka religii odbywa się na terenie szkoły. Księża pracują bez wynagrodzenia, siostry zakonne i katecheci świeccy pobierają pobory zgodnie z Kartą Nauczyciela.

-Wprowadzona zostaje sześciostopniowa skala ocen – pierwszy raz stawiamy oceny mierne i celujące.

04.1991

Łukasz Krawczyński zdobył I miejsce za pracę pisemną w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Wiedza o ziemi naszej” – nauczyciel Bożena Bilińska.

09.1991

-Zostaje uchwalona nowa ustawa o systemie oświaty.

-Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego w każdej klasie zmniejszono o 4 godziny tygodniowy wymiar godzin – runęły przygotowane plany godzin, rozkłady, przydziały czynności – zlikwidowano koła i zespoły zainteresowań, zawieszono zespoły wyrównawcze i gimnastykę korekcyjną.

-Rząd zawiesza waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

-Brak waloryzacji, godzin nadliczbowych i zajęć dodatkowych.

-Narastające bezrobocie przyspiesza ubożenie rodzin naszych uczniów. Wydajemy w szkole 56 bezpłatnych posiłków – opłacamy je z własnych pieniędzy. Pod koniec roku szkolnego (06.92) cała kwota zebrana na koncie Komitetu Rodzicielskiego wynosiła tyle, ile JEDNA średnia pensja.

01.1992

W szkole ma swoją siedzibę oławskie Koło Numizmatyczne.

16.01.1992

Pierwszy strajk nauczycieli i pracowników szkoły.

26.02.1992

Pierwszy konkurs na dyrektora szkoły wygrywa Władysław Superson i otrzymuje powołanie na 5 lat.

28.02.1992

Drugi strajk nauczycieli i pracowników szkoły.

03.1992

Pierwsze ogólnopolskie sukcesy Koła Filatelistycznego.

05.1992

Uczniowie: Daria Kieżuń, Łukasz Lorenz i Zbigniew Kordys zajęli trzy pierwsze miejsca, zwyciężając indywidualnie i drużynowo w konkursie miejskim „Oława wczoraj i dziś” – nauczyciel Lesław Rak.

05.1992

Powstaje nowa siatka godzin.

09.1992

Szkoła za własne pieniądze zakupiła sprzęt audiowizualny.

10.12.1992

Zostaje uchwalony Statut Szkoły.

01/02.1993

Firma pana Lorenza bezpłatnie maluje korytarze szkolne i aulę.

10.03.1993

Koniec działalności spółdzielni uczniowskiej. Szkoła oddaje sklepik uczniowski w ajencję.

03.1993

Zauważamy narastanie zachowań agresywnych wśród uczniów.

04.1993

Wojciech Sienkiewicz zdobył I miejsce w Wojewódzkim Konkursie PCK.

22.04.1993

Czynny strajk nauczycieli i pracowników szkoły, zawieszono na jeden dzień zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, nauczyciele przebywają w szkole w godzinach swojej pracy. Dzieci zgłaszające się do świetlicy mają zapewnioną opiekę. „Oszczędzanie na oświacie godzi w dobro naszej młodzieży, zubaża ją intelektualnie i prowadzi do nadmiernego obciążania rodziców wydatkami związanymi z nauką. Minister Stelmachowski podzielił nauczycieli na pisanych przez „N” i „n” oraz pogroził laską” – z kroniki szkolnej.

01.1994

Z pomocą przyjaciół szkoły i rodziców zostaje pomalowanych kilka klas.

05.1994

Uczniowie: Przemysław Rak, Paweł Marszałek, Marcin Dereń zajęli trzy pierwsze miejsca, zwyciężając indywidualnie i drużynowo w konkursie miejskim „Oława wczoraj i dziś” – nauczyciel Lesław Rak.

05.1994

Wizytacja w szkole prowadzona przez pracowników Delegatury Zamiejscowej w Oławie.

17.06.1994

Druga „Złota Korona” w historii szkoły dla Justyny Gachowskiej.

06.1994

Pierwsze zwolnienia nauczycieli spowodowane brakiem pracy w szkole.

07/08.1994

We własnym zakresie, przy pomocy przyjaciół szkoły i rodziców oraz zaangażowaniu nauczycieli i pracowników szkoły, remontujemy szkołę. Wymieniamy podłogi w trzech izbach, uzupełniamy tynki i malujemy 6 klas i sekretariat.

09.1994

Pierwszy raz od 1945 roku nasza szkoła rozpoczyna pracę na jedną zmianę. Spowodowane to było spadkiem ilości uczniów, oddziałów oraz łączeniem klas.

03.1995

Ekspertyza budowlana przybudówki – wyłączenie obiektu z eksploatacji.

04.1995

Wystawa i spotkanie instruktorów ZHP w szkole z okazji uroczystych obchodów 50 lat służby harcerskiej w hufcu oławskim.

06.1995

-Pierwszy raz uczniowie klas trzecich uroczyście żegnają swoich wychowawców

-Kolejne zwolnienia nauczycieli z pracy.

07/08.1995

Pierwszy raz od wielu lat szkoła otrzymuje znaczne kwoty (340 milionów starych złotych) z Urzędu Miasta na konieczny remont dachu i malowanie klatek schodowych oraz 400 milionów z MEN na awaryjny remont przybudówki z salą do gimnastyki.

09.1995

-Po 16 latach nauki w naszej szkole, decyzją RP PDDz, wychowankowie Państwowego Domu Dziecka w Oławie zostali przeniesieni do innej szkoły.

-Przygotowujemy się do ustawowego przejęcia szkół podstawowych przez gminę z dniem 1.01.1996.

-Przygotowujemy się do Złotego Jubileuszu naszej Szkoły.

11.1995

Nasz absolwent poeta Piotr Jordan spotyka się z młodzieżą i nauczycielami prezentując swoją twórczość.

2.12.1995

Złoty Jubileusz Szkoły – uroczyste spotkanie byłych i obecnych pracowników „Jedynki”, przyjaciół, instruktorów, przedstawicieli władz administracyjno-oświatowych miasta i Kuratorium Oświaty; zaproszeni goście zwiedzają szkołę, okolicznościową wystawę. Podczas występu artystycznego młodzieży w Ośrodku Kultury zaproszeni goście przyjęli od szkoły dyplomy – podziękowania. Z okazji tego Jubileuszu zostaje wydane przez szkołę „Kalendarium”, okolicznościowe karty pocztowe i znaczki.

05.1996

Kolejny indywidualny sukces w konkursie miejskim „Oława wczoraj i dziś” – uczeń Stanisław Niedziela – I miejsce. Nauczyciel: Lidia Szeligiewicz.

1.06.1996

Z okazji Dnia Dziecka wszyscy uczniowie naszej szkoły z nauczycielami i rodzicami biorą udział w pierwszym „Biegu Skrzata”, sportowej imprezie obejmującej wszystkie szkoły podstawowe. Udany start naszych uczniów, w nagrodę zwycięska klasa wyjeżdża na wycieczkę.

03.1997

Realizujemy program profilaktyki, po  raz pierwszy uczniowie klas 1 – 5 biorą udział w happeningu „Nie ćpam, nie piję, nie palę”.

05.1997

Z 11/12 maja drugie w historii szkoły włamanie do głównego budynku; zginęło wiele cennych przedmiotów: telewizor, nowo zakupione aparaty telefoniczne i elektryczna maszyna do pisania. Sprawców nie wykryto.

07.1997

Kraj nawiedziła ogromna powódź (najbardziej ucierpiał region Dolnego Śląska)

 

07/08.1997

Organ prowadzący szkołą, w czasie wakacji przeprowadził kapitalny remont sanitariatów w obu budynkach szkolnych; w czasie tego remontu zainstalowano kabiny prysznicowe.

10.1997

W ramach rozbudowy nitki ciepłowniczej w mieście szkoła zostaje podłączona do ciepłowni miejskiej – nareszcie ciepło! Likwidacja szkolnej kotłowni, pomieszczenie przeznaczamy na harcówkę.

Zabezpieczamy wejście do pokoju nauczycielskiego – instalujemy zamek szyfrowy.

01.1998

Pierwszy próbny Sprawdzian Osiągnięć Ósmoklasistów, przeprowadzony w szkole wg zupełnie nowej wewnątrzszkolnej procedury jako przygotowanie do sprawdzianu na zakończenie klas ósmych, który ma dawać wstęp do szkoły średniej bez egzaminu.

02.1998

Modernizacja instalacji i urządzeń gazowych w szkolnej kuchni.

04.1998

Instalacja sieci alarmowej obejmującej cały budynek szkolny; środki na ten cel szkoła zdobywa we własnym zakresie; instalację projektuje i zakłada nasz absolwent – Jakub Superson.

26 i 27.05.1998

Po raz pierwszy w naszym województwie uczniowie piszą Sprawdzian Osiągnięć Ósmoklasisty składający się z części humanistycznej i matematycznej. Sprawdzian oceniany jest przez zewnętrzne komisje Kuratorium Oświaty.

1.09.1998

Wprowadzamy w szkole nową formułę pracy Samorządu Uczniowskiego opartą na wyzwalaniu inicjatywy klas i ukazywaniu talentów uczniów. Pracujemy w oparciu o własną metodę „kolorowych serc”, stosowaną jako element wzmacniający wszelkie działania, postawy, talenty indywidualne i zespołowe.

09.1998

Rada pedagogiczna rozpoczyna dwuletnie przygotowania do przeprowadzenia reformy programowo-podręcznikowej. W oparciu o tzw. „pomarańczową książeczkę” wszyscy nauczyciele poznają projekt podstawy programowej, opracowują nowe wymagania programowe do swojego przedmiotu, zgłębiają ideę reformy, która… nie wchodzi w życie, po dwóch latach wraz ze zmianą rządu ta idea reformy upada.

06.1999

W związku z reformą strukturalną szkolnictwa pierwszy raz kończą szkołę absolwenci po szóstej klasie, odchodzą do obowiązkowego trzyletniego gimnazjum. Natomiast klasy ósme normalnie kończą swój rok szkolny i bez egzaminów wstępnych (sprawdzian + świadectwo) kontynuują naukę w szkołach średnich.

25.06.1999

Uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i przyjaciele z udziałem dyrektorów oławskich szkół (Aleksandry Narolskiej, Krystyny Jarus, Jadwigi Bereźnickiej, Marii Kochutek, Barbary Jarockiej, Marka Szponara), przedstawicieli placówek kulturalno-oświatowych miasta i kuratorium uroczyście żegnają swojego dyrektora, Pana Władysława Supersona, który pełnił tę funkcję w latach 1979 – 1999. Pan Dyrektor odchodzi na emeryturę.

1.09.1999

Rozpoczynamy rok szkolny po raz pierwszy bez klas siódmych, po latach do szkoły wracają zerówki;

W życie wchodzi reforma systemu oświaty, która dotyka każdej dziedziny życia szkoły. Jesteśmy szkołą podstawową obejmującą sześcioletni okres nauki podzielony na dwa etapy edukacyjne – nauczanie zintegrowane i klasy 4 – 6 jako drugi etap edukacyjny z nauczaniem blokowym wg nowej siatki godzin.