Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-11-19

Imieniny: Elżbiety, Faustyny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 2961267
  • Do końca roku: 42 dni
  • Do wakacji: 214 dni
projekt

Od 2000 roku

1.01.2000

Szkoła uruchamia środek specjalny i od tej chwili pozyskiwane przez szkołę środki finansowe gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, którego dysponentem jest dyrektor szkoły.

05.2000

Do ogólnopolskiego finału zawodów sportowych w Warszawie zakwalifikowało się trzech uczniów: bieg na 60 m – Mateusz Sieczko, bieg na 1000 m – Piotr Dmytruszyński, skok wzwyż – Maciej Harbuz.

21.06.2000

Po raz ostatni żegnamy klasy ósme.

06.2000

Zawiązanie się Szkolnej Ligii Strzeleckiej prowadzonej przez Ligę Obrony Kraju.  Opiekunem koła zostaje Marek Bronowicki.

Zbiór pt. „Kto ty jesteś?” Szkolnego Koła Filatelistycznego zdobywa I nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Oławie, II miejsce na Światowej Wystawie Filatelistycznej w Tajlandii „Bangkok 2000” i medal w Pekinie.

08.2000

Nasi harcerze wraz z drużynową – Justyną Gachowską – uczestniczą w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie.

11.2000

Szkoła poprzez pracę Samorządu Uczniowskiego kontynuuje i rozwija wrażliwość społeczną w postaci niesienia pomocy potrzebującym, jak np. dzieciom z domu dziecka, dzieciom chorym na choroby nowotworowe, osobom niewidomym, niepełnosprawnym,  bezdomnym, zwierzętom; niesie pomoc ludziom z terenów dotkniętych różnymi kataklizmami. Te działania wchodzą w stały kalendarz pracy szkoły.

Uczniowie klasy III b pod kierunkiem Marzeny Tetke wydają pierwszy numer gazetki szkolnej „Szkolny Świat”.

12.2000

Pierwszy raz zorganizowano w szkole Dni Europejskie, które mają na celu pełną integrację Polski z Unią Europejską; takie działania wchodzą na stałe do zasad pracy szkoły.

Po raz trzeci uczniowie klas młodszych odwiedzają z życzeniami instytucja w mieście.

03.2001

Odpowiadamy na apel Marka Kotańskiego i bierzemy udział w „Gwieździstym Szlaku Czystych Serc” -  w południe tworzymy krąg trzymając się za ręce.

2.04.2001

Otwarcie wystawy makiet zabytków Biskupina i Oławy pt. „Jest na mapie świata maleńki znak” zorganizowanej pod kierunkiem nauczycielek Lidii Szeligiewicz i Grażyny Skibińskiej. Wystawa była udostępniona uczniom innych szkół i mieszkańcom Oławy.

18.07.2001

Po raz pierwszy Zarząd Miejski  w Oławie powołał komisję egzaminacyjną w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela naszej szkoły.

09.2001

Harcerze z naszej szkoły w Ogólnopolskim Górskim rajdzie „Granica” zajmują III miejsce.

2.10.2001

Pierwszy próbny sprawdzian klas szóstych wg procedur właśnie utworzonej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

13.10.2001

Z własnych środków w szkole otwieramy pracownię komputerową wyposażoną w 12 komputerów i nowe meble. Nareszcie w sposób pełny możemy realizować program informatyki.

11.2001

Reaktywowano działalność szkolnego koła PCK zrzeszającego uczniów klas 4 – 6. Opiekunem koła została nauczycielka Ewa Reczuch.

Powołujemy „Samorządzik kl. 1 -3 pod nazwą „Wesoła grupa Kubusia Puchatka” w celu przygotowania klas młodszych do pracy w Samorządzie w starszych klasach.

12 2001/01.2002

We własnym zakresie przeprowadzamy remont auli, malujemy klatki schodowe, pokój nauczycielski w budynku „B”.

01.2002

Nowelizacja Statutu Szkoły – wprowadzamy istotne zmiany, które narzuca nam reforma.

Po kilku latach przerwy wznawia działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Inicjatorem i opiekunem koła jest Katarzyna Bronowicka.

18 -21.01.2002

80 instruktorów zuchowych z województwa dolnośląskiego spotyka się w naszej szkole, na zorganizowanej przez Namiestnictwo Zuchowe przy Hufcu ZHP Oława spotkaniu pod hasłem „Przyjaźń”. Wszystkie zajęcia wraz z noclegami i wyżywieniem odbywają się w szkole.

22 – 26.01.2002

Gościmy w szkole Anę i Christę ze szkoły w Bremen (Niemcy) – koordynatora projektu edukacyjnego „Oprowadzę cię po swoim mieście” w ramach programu Socrates-Comenius. Przygotowujemy się do rozpoczęcia projektu.

14.03.2002

Gościmy w szkole Wicemarszałka Sejmiku Dolnośląskiego – pana Leszka Ryka i Stanisława Łopatowskiego – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, którzy spotykają się z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowo-wychowawczych naszego powiatu.

15.04.2002

Odbyła się wizytacja szkoły – mierzenie jakości pracy prowadzone przez Wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, panią Krystynę Ostrowską. Szkoła zostaje oceniona wyróżniająco.

04.2002

Pierwszy Przegląd Zespołów Artystycznych klas 1 – 3 oławskich szkół podstawowych „Przyjazna scena” organizowany przez naszą szkołę (nauczycielki: Beata Erbel i Marzena Tetke).

22.05.2002

Święto Szkoły – program był oparty o inscenizację „Kto ty jesteś” będącą istotnym elelmentem programu wychowawczego.

05.2002

Iwona Zimna, Magdalena Fietz, Łukasz Filipski zakwalifikowali się do ogólnopolskiego finału zawodów sportowych w Warszawie.

26.06.2002

Po raz pierwszy w szkole zostaje powołana szkolna komisja kwalifikacyjna w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

07/08.2002

Z własnych środków i z kwot wypłaconych z ubezpieczenia (zalanie szkoły) kładziemy w korytarzu na piętrze glazurę, własnymi siłami malujemy sekretariat, gabinet pedagogiczny, odnawiamy drzwi.

1.07.2002

Po raz pierwszy dyrektor szkoły bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Kuratorium Oświaty w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczyciela naszej szkoły.

08.2002

Drużynowa Justyna Gachowska wraz ze swoja drużyną bierze udział w Światowym Zlocie Skautów  Yuchungfang w Bruchsal w Niemczech.

09.2002

Dzięki oławiance, pani Annie Herbie, powstała w Hiszpanii „Associacion Amigos Szkola Podstawowa nr 1 w Olawie”, która otacza szkołę i uczniów szeroką opieką materialną i finansową. Powstaje pierwszy film o szkole, poprzez który przedstawiamy placówkę przyjaciołom w Hiszpanii.

14.11.2002

Szkolna drużyna zdobywa III miejsce w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej.

11.2002

Adaptowano salę nr 28 na szatnię dla uczniów kl. 4 – 6. Przedsięwzięcie zrealizowała Rada Rodziców.

01.2003

Kupujemy zmywarkę do naczyń do kuchni szkolnej dzięki pomocy z Hiszpanii.

06.2003

W Ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego „SPRACHDOKTOR” Aleźandra Gwiazdowicz zajmuje 3 miejsce w województwie i 20 miejsce w kraju, Paula Wołowiec – 6 miejsce w województwie i 43 w kraju. Nauczyciel – Dorota Wołowiec.

3.06.2003

„Święto Szkoły” – całodniowa zabawa „Zdrowa i bezpieczna Europa”. W świecie bierze udział Maria Luisa Herrero Garcia i Antonia Nougares z Segovii, założycielki „Associacion Amigos Szkola Podstawowa nr 1 w Olawie”.

07/08.2003

Z własnych środków, z pomocą rodziców wyremontowano bibliotekę, salę 5 i 15, zakupiono drobny sprzęt do kuchni szkolnej.

1.09.2003

Agencja Narodowa programu Socrates –Comenius zaakceptowało nasz projekt, który będzie realizowany przez 3 lata.

25.09.2003

Klasa 3 a oznakowała w terenie źródła rzeki Oławy. Nauczycielka: Beata Erbel.

8-12.10.2003

Pierwsze spotkanie szkół partnerskich uczestniczących w Programie Socrates-Comanius w Bordeaux we Francji. Naszą szkołę reprezentują nauczycielki: Dorota Wołowiec i Halina Herba.

25.11.2003

Gościmy w szkole Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – panią Teresę Kaletę oraz Zenona Tagowskiego – Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, którzy spotykają się z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowo – wychowawczych naszego powiatu.

11.2003

Odsłonięcie tablicy na budynku szkoły informującej o naszym udziale w międzynarodowym projekcie Socrates – Comenius ; happening i wsytawa prezentująca ten projekt. W imprezie biorą udział zaproszeni goście  - przedstawiciel Kuratorium Oświaty i władze naszego miasta.

12.2003

Od marca 2003 do maja 2004 szkoła realizuje własny program edukacyjny pn. „Szkoła czyta dzieciom”. W grudniu kilka klas z nauczycielami i rodzicami „mieszka”  w szkole i w nocy czyta przy latarkach.

1.01.2004

Powstaje Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych, którym kieruje Jerzy Owczarski. Od tego momentu szkoła posiada własny budżet i jest za niego odpowiedzialna.

11.03.2004

Największy zamach terrorystyczny w Europie dokonany na madryckich stacjach kolejowych. Uczniowie wysyłają do przyjaciół w Hiszpanii listy kondolencyjne.

25.03.2004

Burmistrz Miasta Oława pan Franciszek Październik w wywiadzie udzielonym przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego poinformował oficjalnie o decyzji budowy Sali gimnastycznej w naszej szkole, która rozpocznie się w tym roku.

16.04.2004

Uczennica klasy II a Karolina Sendal zajęła I miejsce II Powiatowym Konkursie Interpretacji Literatury Dziecięcej.

04.2004

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoła. Dyrektorem ponownie zostaje pani Zdzisława Golańska.

1.05.2004

Polska staje się członkiem Unii Europejskiej. Społeczność uczniowska i nauczyciele obchodzili szczególnie uroczyście ten dzień.

11 – 16.05.2004

W ramach programu Socrates – Comenius szkołę odwiedzili nauczyciele ze szkół partnerskich z Pori (Finlandia), Bremen (Niemcy), i Bordeaux (Francja). Pracujemy nad projektem, wymieniamy doświadczenia.

06.2004

Dziesiąty raz bierzemy udział w sportowej zabawie pn. „Bieg Skrzata”.

15.06.2004

VI Konferencja Wychowawcza we Wrocławiu pn. Partnerstw w wychowaniu”. Na konferencji prezentujemy nasz program wychowawczy.

7.07.2004

 

Rusza budowa Sali gimnastycznej. Inwestor – Urząd Miejski, wykonawca – Firma Lorenz.

07/08.2004

W związku z zakwalifikowaniem się szkoły do projektu „Pracownia komputerowa w każdej szkole”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonano kapitalny remont, specjalistyczną instalację, zakupiono meble do Sali 21. Ten trudny remont wykonujemy we własnym zakresie. Środki na wyposażenie i szkolenie nauczycieli zapewnia organ prowadzący.

Dzięki pomocy naszych przyjaciół z Hiszpanii przeprowadzamy kapitalny remont stołówki szkolnej.

08.2004

Po raz pierwszy burmistrz Miasta wręcza nagrody Złote Koguty za wybitne osiągnięcia w nauce. W naszej szkole nagrody otrzymały: Alicja Bożek, Magda Radomska i Iga Niemirowska.

1.09.2004

Tragedia w Biesłanie – szkołę podstawową opanowali terroryści. W akcji uwalniania ok. 1000 zakładników śmierć ponosi ok. 350 osób – większość dzieci. 6.09.2004 r. uczniowie naszej szkoły minutą ciszy uczcili pamięć ofiar. Wychowawcy przeprowadzili z dziećmi zajęcia, na których pomagali uczniom otrząsnąć się z szoku i strachu.

29.09. – 3.10.2004

Drugi wyjazd naszych nauczycieli: Doroty Wołowiec, Marzeny Tetke, Grazyny Skibińskiej, Ewy Reczuch do Bremen (Niemcy). Spotkanie szkół współpracujących w programie Socrates – Comenius. Kolejny etap realizacji projektu.

13.10.2004

Na wniosek szkolnego ogniska ZNP, którym od lat kieruje nauczyciel Andrzej Siemaszko, dyrektor szkoły Zdzisława Golańska otrzymuje „Złotą odznakę ZNP”.

16.11.2004

Nasza szkoła organizuje wspólnie z wizytatorem Kuratorium Oświaty – panią Krystyną Ostrowską – Regionalną Konferencję Wychowawczą pn. „Partnerstwo w wychowaniu – Oława 2004”. W konferencji biorą udział dyrektorzy, opiekunowie i przedstawiciele samorządów uczniowskich, rady rodziców, instruktorzy ZHP z 55 szkół regionu. Przedstawiciele wolontariatu, Dolnośląskiej Komendy Chorągwi ZHP oraz nasi nauczyciele prowadzą zajęcia warsztatowe.

6.12.2004

Sukces naszych uczniów z kl. 1 – 4 – I miejsce w kolejnej edycji zawodów „Mikołaj na sportowo”.

 

02.2005

Udział przedstawicieli naszego Samorządu Uczniowskiego w wycieczce do parlamentu RP jako finalizacja cyklu zajęć nt. rozwijania samorządności wśród uczniów oławskich szkół.

7.03.2005

Po raz czwarty dzieci ze świetlicy szkolnej biorą udział w Międzyszkolnym Konkursie piosenki Świetlicowej  w Oławie – zajmują I miejsce. Nauczyciel: Maria Piechowicz, Barbara Matusiewicz.

Aleksandra Wodzicka zajmuje I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym. Nauczyciel: Grażyna Skibińska.

03.2005

Paulina Dudziak zajmuje I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Zintegrowanej uczniów kl. III.

Trzeci raz szkolny zespół zwycięża w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół Podstawowych „Przyjazna scena”; nauczyciele: Beata Erbel, Marzena Tetke.

2.04.2005

Umiera Papież z Polski Jan Paweł II. Uczniowie wysłuchali okolicznościowego wystąpienia Prezydenta RP, treści kondolencji, jakie napłynęły do Polski od przywódców i osobistości wielu krajów, wysłuchali wspomnień o Papieżu oraz fragmentu homilii Jana Pawła skierowanej do uczniów i nauczycieli.

9.04.2005

Adrianna Makówka zajęła I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich Ligii Obrony Kraju z broni pneumatycznej.

13.04.2005

W podsumowaniu wielorundowych zawodów strzeleckich Oławskiej Ligi Obrony Kraju powtarzamy sukces z ubiegłego roku – szkolna drużyna w składzie: Adrianna Makówka, Łukasz Bronowicki, Paweł Poreda, Andrzej Łabowski zdobywa I miejsce; Adrianna Makówka zwycięża w kalsyfikacji indywidualnej.

28.04.2005

Drugi raz zwyciężamy w Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczo – Turystycznej; nasz zespół w składzie: Iga Niemirowska, Ewelina Ogonowska, Aleksandra Wodzicka zdobywa I miejsce w eliminacjach rejonowych.

10 – 15.05.2005

Kolejne robocze spotkanie szkół współpracujących w programie Socrates – Comenius w Pori (Finlandia). Nauczyciele: Dorota Wołowiec, Anna Curyl, Katarzyna Bronowicka, Zbigniew Chmura.

1.06.2005

Po raz drugi klasa prowadzona przez wych. Marzenę Tetke zdobywa I miejsce za udział w całorocznej edukacji teatralnej organizowanej przez Ośrodek Kultury w Oławie.

07/08.2005

Kontynuujemy wymianę ławek i krzeseł uczniowskich w kolejnych trzech salach lekcyjnych. W nowe meble wyposażonych jest już łącznie siedem sal lekcyjnych. Sfinansowane zostały przez Marię Luisę Herero Garcia (Hiszpania), z dochodów własnych szkoły oraz rodziców.

Z własnych środków prowadzimy remonty bieżące: malujemy aulę i korytarze na obu piętrach głównego budynku, wymieniamy oświetlenie tych korytarzy, malujemy wszystkie okna od strony południowej. Rodzice odnawiają ściany w Sali 18.

W związku z budową Sali gimnastycznej wykonano izolację głównego budynku szkoły od strony południowej; wymieniono 6 okien.

08.2005

W Światowym Zlocie Skautów „Eurojam 2005” w Anglii grupa harcerzy z naszej szkoły wraz z drużynową Justyną Gachowską reprezentuje Dolny Śląsk i Polskę.

09.2005

Modernizacja sali nr 27 wykonana przez Firmę Lorenz, pomieszczenie przeznaczamy dla klasy „0”.

22.09.2005

W „60 rocznicę Polskiej Oławy” – uroczyste otwarcie Sali gimnastycznej. Biorą w nim udział przedstawiciele władz administracyjno – oświatowych województwa, powiatu oraz miasta, przedstawiciele wszystkich instytucji, z którymi szkoła współpracuje, emerytowani pracownicy „Jedynki” oraz rodzice naszych uczniów. Sala jest duża, piękna i bogato wyposażona. Na pamiątkę otwarcia zostały posadzone przy nowym obiekcie dwa dęby.

3 – 8.10.2006

Pracownicy: Krystyna Basińska, Grażyna Skibińska, Janina Borecka, Dorota Wołowiec przebywają z wizytą w Bordeaux. Ustalenie harmonogramu współpracy na ostatni rok realizacji projektu.

18.11.2005

Po raz drugi uczniowie zdobywają I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi – EKOGOK. Nauczyciel:  Ewa Reczuch.

7.11.2005

Rada Rodziców występuje do Rady Miasta Oława z wnioskiem o nadanie szkole tytułu „Zasłużony dla Miasta Oława”.

20.11.2005

Po rocznym oczekiwaniu, w niedzielę o godz. 22.30 została uruchomiona nowa pracownia z komputerami typu Apple Macintosh w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2004” (11 komputerów uczniowskich, 1 komputer przenośny, skaner, drukarka, projektor multimedialny).

10.2005

Trwają prace wykończeniowe w dawnych pomieszczeniach kotłowni przeznaczonych na harcówkę.

Przygotowujemy się do diamentowego jubileuszu naszej szkoły.